Laboral

El nostre equip d’assessors, des de la proximitat i immediatesa en la seva resposta, l’ajudarà en l’administració del seu personal i qualsevol necessitat que tingui a l’àrea socio-laboral.

Els principals serveis que ofereix AUDALIA a l’àrea laboral són:

 • Moviments d’afiliació personal (altes, baixes i variacions).
 • Interlocució amb organismes públics.
 • Incapacitats temporals, maternitat.
 • Control de venciments de contractes i antiguitats.
 • Obertura de centres de treball.

Gestió de nòmines:

 • Recepció i estudi de les incidències mensuals.
 • Impressió de rebuts de nòmina.
 • Càlcul d’assegurances socials.
 • Resum mensual de la nòmina.
 • Sol·licitud de certificats.
 • Confecció de les declaracions de IRPF.
 • Enviament de las nòmines per mail (PDF).
 • Gestió de fitxers de transferència bancària.

Altres:

 • Revisió de processos d’administració de personal.
 • Auditoria de prevenció de riscos laborals.
 • Implantació del portal del empleat “Lumesse” integrat amb el seu software de gestió de nòmines.