Dret civil

Existeixen multitud de situacions a les que un bon assessorament augmenta la seva tranquil·litat.

Sense perjudici de que la major part dels nostres clients siguin empreses (a les que també assistim en assumptes de índole civil), AUDALIA ADVOCATS ofereix els seus serveis en aquest camp, per a gestionar i protegir els seus interessos com a persona física.

La nostra activitat consisteix en l’assessorament i defensa dels seus interessos en les següents matèries:

 • Contractació civil (compravendes, arrendaments, préstecs, permutes, donacions…).
 • Herències i qüestions successòries.
 • Organització i transmissió de patrimonis.
 • Reclamació d’impagats.
 • Incompliments contractuals.
 • Conflictes de Comunitats de Propietaris.
 • Extinció de condominis.
 • Operacions immobiliàries de tota classe com: immatriculació de finques, obra nova, divisió i segregació de finques, constitució règim propietat horitzontal, constitució i extinció de càrregues, etcètera.
 • Societats civils.
 • Comunidades de bienes.
 • Comunitats de béns.
 • Associacions.
 • Fundacions.
 • Testaments.
 • Arrendaments. Desnonaments i reclamacions de rendes.
 • Conflictes matrimonials: separacions i divorcis.
 • Parelles de fet.
 • Capitulacions matrimonials. Dissolució i liquidació de règims econòmics matrimonials.
 • Incapacitats, tuteles.
 • Autoritzacions judicials
 • Constitució de patrimonis protegits per a incapacitats.