Equip

Només un equip de persones amb el adequat nivell de coneixement i implicació pot satisfer les necessitats de cada client i aportar la millor solució en cada situació.

El nostre principal capital són els professionals que treballen amb nosaltres. Comptem amb un equip de persones dinàmic i altament involucrat en totes i cada una de les àrees de negoci. Des d’una vocació clara per la formació interna continuada busquem que el nostre personal estigui a l’ordre del dia en totes aquelles novetats que puguin ser d’interès per als nostres clients (noves normatives, metodologies innovadores, etcètera). Per això, comptem amb un equip dinàmic, de més de 60 professionals per a adaptar-nos a les necessitats que els puguin sorgir. Cada client té assignat com a mínim a un responsable, sempre accessible, el que permet un tracte proper i personalitzat amb el client.

Les nostres diferents àrees de negoci ens permeten formar equips multidisciplinars molt compenetrats en aquells projectes en els que sigui necessària aquesta diversitat.

Un altre dels trets distintius de l’equip d’AUDALIA és la baixa rotació del nostre personal més qualificat, el que facilita la comunicació amb els nostres clients. Des de la proximitat amb el client busquem créixer amb ell, involucrant-nos al màxim en els seus projectes.

Com diu la nostra Missió estem “compromesos amb el teu èxit, generant valor”.