Marketing

AUDALIA compta amb una sòlida experiència en el Sector de Gran Consum i ha treballat estretament amb empreses líders del Sector, com per exemple, Procter and Gamble.

A més, AUDALIA realitza estudis de mercat i posicionament per a les Empreses basant-nos en les nostres capacitats tècniques, metodologia de treball contrastada i eines tecnològiques que minimitzen els errors tant en la captura de dades com en l’anàlisi posterior.

Els serveis oferts principalment pels nostres professionals de l’àrea de consultoria són els següents:

  • Estudis per a associacions actuant com agregador, analitzador de dades i generador d’informes de forma que es pugui complir amb la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència.
  • Estudis de Mercat abordats sempre des de la perspectiva de disseny de l’estudi en funció de les seves necessitats, elaboració de qüestionaris, cerca i recollida d’informació, anàlisi i informe amb els resultats, conclusions i recomanacions estratègiques i presentació al client de l’estudi..
  • Marketing promocional amb l’objecte de millorar la imatge al punt de venda, optimitzar els recursos invertits i ajudar als nostres clients a prendre decisions de negoci.
  • Auditories de campanyes amb el fi de controlar els resultats de la mateixa i considerar si s’han assolit els objectius fixats (Vendes/Assistència/ROI/…).