Serveis d’auditoria

Com a auditors, prestem als nostres clients un ampli ventall de serveis a més de l’auditoria de comptes anuals.

AUDALIA ofereix els següents serveis d’auditoria:

  • Auditoria de Comptes anuals amb principis comptables vigents a Espanya.
  • Auditoria d’estats financers amb principis comptables internacionals d’empreses que cotitzen a borses internacionals.
  • Experiència en US GAAP, IFRS.
  • Certificats de Fets Societaris Concrets.
  • Actuacions i proves pericials.
  • Auditories de compra o venda de societats. Processos de Due Dilligence.
  • Anàlisi i recomanacions per a la millora de sistemes financers, pràctiques comptables i de control intern.
  • Revisions comptables.
  • Valoració de societats.
  • Certificats de Compte Justificatiu de Subvencions.